Frågor & svar


Kan jag förlänga giltighetstiden?

Ja, det är möjligt om värdehandlingen fortfarande är aktiv. En förlängning kostar 300 kr och adderar 6 månader till giltighetstiden. Detta är möjligt att göra en gång.

Så förlänger du
Skapa och logga in på ditt Mitt Live it-konto och registrera din värdehandling under Lägg till box. Därefter kan du under Översikt förlänga giltighetstiden.