Frågor & svar


Kan era värdehandlingar förlängas?

Ja, om värdehandlingen fortfarande är giltig. En förlängning kostar 300 kr och adderar 6 månader till giltighetstiden. Detta är möjligt att göra en gång.

Så här förlänger du

Efter att ha registrerat din värdehandling på Mitt Live it kan du där förlänga den under Översikt.