Frågor & svar


Är det en bra idé att köpa Live it-askar i andra hand?

Live it-asken är inte personlig och kan överlåtas till annan. Vi avråder dock från att köpa askar i andra hand. En Live it-ask kan vara ogiltig eller förbrukad utan att det syns på utsidan. Vi garanterar bara att askar köpta direkt här på hemsidan, i våra butiker och hos officiella återförsäljare går att använda.