Frågor & svar


Hur används mina personliga uppgifter?

Live it hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt.

Personnummer samlas in för att öka säkerheten och för att Live it skall ha möjlighet att kontrollera din kreditvärdighet. Personnummer kan komma användas i statistik för Live it men kommer ej att lämnas ut till tredje part. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom nyhetsbrev och olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en s k direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Ditt kreditkortsnummer används enbart vid betalning av de produkter som du har beställt och det sparas inte hos oss för andra ändamål.

Live it kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Live it anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Live it.