Frågor & svar


Hur reklamerar jag en värdehandling?

Mejla in till reklamation@liveit.se och motivera varför du vill reklamera din upplevelse. Inkludera boxnummer och säkerhetskod. Live it utreder reklamationen och tar ett beslut tillsammans med ansvarig arrangör av upplevelsen. I och med att flera parter är inblandade kan svarstiden dröja upp till 14 dagar från det att ärendet inkommit.