Frågor & svar


Vad händer om min värdehandling har utgått?

Värdehandlingar med en giltighetstid tappar sitt värde efter att utgångsdatumet passerat och går ej att använda. Kontrollera giltighetstiden här.

Är din värdehandling fortfarande aktiv kan vi hjälpa dig med en förlängning av giltighetstiden om du skulle önska. Du kan läsa mer om förlängningar här.